top of page

Esbrinar sobre cadascuna de les classes que tenim i fer clic per veure els vídeos i cançons que hem estat utilitzant a classe.

Early Learning

June 3-5

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 3 - 5

11-2pm 1st Sunday every month

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 5 - 8

September 1st

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 5 - 8

September 1st

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Esbrinar sobre cadascuna de les classes que tenim i fer clic per veure els vídeos i cançons que hem estat utilitzant a classe.

Early Learning

June 3-5

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 3 - 5

11-2pm 1st Sunday every month

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 5 - 8

September 1st

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Ages 5 - 8

September 1st

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Descripcions de les classes

Els continguts de les nostres classes poden trobar-se en les següents descripcions des de P3, fins al nivell B2.

Tinies (petitons - P3/P4/P5) 

• L'estructura d'aquestes classes és el següent: 

• Jocs I activitats de jocs lliures es fa al començament de la classe. Hem  descobert que uns minuts per poder-se climatitzar a l'ambient de la classe i  connectar amb el professor/a és vital per l'adquisició dels llenguatges,  confidència i motivació. Nosaltres prioritzem l'adquisició dels llenguatges  usant la manera natural en què els nens aprenen la seva pròpia llengua  materna, per tant, una sessió d'obertura que treballa amb la mateixa  motivació del nen que proporciona una bona base per ensenyar un  llenguatge en relació amb obtenir els seus desitjos i necessitats ('I want/ can  I have/ more', etc.) 

• Cançons I passar llista- començem amb una cançó familiar que puja  l'autoestima i porta familiaritat. 

• 'Circle time' (temps en rodona) segueix amb l'ús de titelles per revisar  llenguatge clau, perquè sovint els nens ho consideren més fàcil parlar amb  una titella que amb un humà. Seguidament, el tòpic de la sessió del dia és  introduïda d'una manera dinàmica. 

• L'ensenyament de llenguatge nou té lloc durant tota la sessió, però, hi ha un  període centrat a ensenyar la gramàtica I el vocabulari específics del dia, en  una manera divertida, enganxosa i de manera natural, fent que el contingut  sigui el més rellevant a la vida dels nens com possible. 

• Seguidament, trenquem per un berenar, on oferim fruita, pa i varies altres  coses als nens. Això reforçar llenguatge en relació amb els desitjos I  necessitats, que és un del llenguatge més crucial per desenvolupar en joves  aprenents. Com podeu imaginar, una vegada que tenim el berenar, cap nen  té massa vergonya en obrir la boca!  

• Això està seguit per una activitat dissenyada per involucrar estudiants en  una pràctica controlada de llenguatge pel focus del dia. 

• L'última part de la sessió sempre és algun tipus d'activitat creatiu per  consultar el llenguatge i aprenentatge. Això potser jugar amb treballs 

manuals, teatre, jocs, excursions i més. Els nens generalment creen alguna  cosa per emportar-s'ho a casa pels pares. 

Una vegada cada quatre setmanes, els alumnes marxen amb un fullet petit  que conté contingut relacionat amb el llenguatge après. D'aquesta manera,  els pares i alumnes poden mirar juntament amb el que s'ha ensenyat i  après, i els pares poden reforçar l'aprenentatge i compartir en tot el que els  seus fills han estat fent. 

Smalls (petits - 1er/2on) 

• L'estructura d'aquestes classes és el següent: 

• Jocs I activitats del joc lliure es fan en entrar a la classe. Hem vist que uns  minuts per poder-se climatitzar a l'ambient de la classe i connectar amb el  professor/a és vital per l'aprenentatge de llenguatges, confidència i  motivació. Nosaltres prioritzem l'aprenentatge de llenguatges usant la  manera natural en què un nen apèn la seva pròpia llengua materna, per  tant, una sessió d'obertura que treballa amb la mateixa motivació del nen  que proporciona una bona base per ensenyar un llenguatge en relació amb  obtenir els seus desitjos i necessitats ('I want/ can I have/ more /  i don't want' i don't like' etc) 

• Cançons i passar llista- comencem amb una cançó familiar que puja  l'autoestima i porta la familiaritat. 

• 'Circle time' (temps en rodona) segueix amb l'ús d'una titella per revisar el  llenguatge clau, perquè, hem vist que sovint els nens prefereixen parlar amb  una titella que amb un humà. Una vegada que s'ha agafat confiança, els  nens preguntaran entre ells preguntes i practicar llenguatge previ ensenyat  en una varietat de maneres. 

• Seguidament, el tòpic de la sessió del dia és introduïda en una manera  dinàmica, o pel joc del penjat, piccionari, imatges, objectes amagades, una  cançó o un clip d'un vídeo. 

L'ensenyament de llenguatge nou té lloc durant tota la sessió, però, hi ha un  període centrat a ensenyar la gramàtica I el vocabulari específics del dia, en  una manera divertida, enganxosa i de manera natural, fent que el contingut  sigui el més rellevant a la vida dels nens com possible. 

• Seguint això, fem una pausa per berenar, on oferim fruita, pa i varies altres  coses als nens. Això enforteix llenguatge en relació amb els desitjos I  necessitats, que és un del llenguatge més crucial per desenvolupar en joves  aprenents. Com podeu imaginar, una vegada que tenim el berenar, cap nen  té massa vergonya en obrir la boca! 

• Això està seguit per una activitat dissenyada per involucrar aprenents en la  pràctica de llenguatge controlada pel focus del dia. Això normalment té lloc a  la catifa i el professor utilitza l'exposició repetida i l'esvaïment de les  indicacions lingüístiques per encoratjar progressió de l'estudiant amb la  producció independent del llenguatge ensenyat abans del berenar. 

• Despres, els alumnes s'ajunten a la taula per fer una mica de pràctica llegint  i escrivint. Aquestes tasques són molt bàsiques i depenent al nivell- no els 

forcem ni obliguem, simplement encoratjar, secundar i fer cada tasca  manejable i divertit. Les activitats completades aquí es guarden en un petit  llibret i al final del cicle del tòpic, cada quatre setmanes els nens porten els  llibrets a casa. D'aquesta manera, pares i alumnes poden mirar al costat de  tot el que han fet i els pares ho poden reenfocar l'aprenentatge i compartir  en tot el que els seus fills han fet. 

• A l'última part de la sessió sempre es fa alguna mena d'activitat creativa per  fer servir el llenguatge après. Això potser treballs manuals, cuinar, teatre,  jocs, excursions i més. Els alumnes generalment creen alguna cosa que  poden dur als pares. 

Biggers (grans/mitjans 3er/4t) 

• L'estructura d'aquestes classes és el següent: 

• Per aquesta edat, una sessió usualment comença amb un nom de grup, a on  llenguatge neutral potser adquirit i connectar com un grup amb el  professor/a potser prioritzat. El grup també tindrà un 'xat' per parlar de les  coses que tenen interessos els nens i del que ha passat en la setmana. De  vegades els nens comparteixen informació de les seves vides i de vegades els  hi agrada un tòpic corrent que troben interessant. El professor/a índica l'ús  d'anglès 'natural' i Els dona suport en ser valents en provar noves  estructures i vocabulari desconegut. 

• 'Circle time' (temps en rodona) segueix per revisar llenguatge clau, una  vegada la confiança augmenta, els nens es preguntaran dubtes entre ells i  practicaran llenguatge previ en una varietat de maneres. 

• Seguidament, el tòpic del dia és introduïda d'una manera dinàmica. Passa  amb 

joc de penjat, pictòric, imatges, objectes amagades, una cançó o un clip d'un  vídeo. 

• L'aprenentatge de llenguatge nou es fa durant tota la sessió, però, hi ha un  període de focus intensiu d'aprendre el vocabulari i la gramàtica específics  del dia, d'una manera divertida, dinàmica, i de manera 'natural', fent que el  contingut és rellevant a les vides dels nens com més possible. 

• Seguidament, fem una pausa per berenar on oferim fruita, pa i varies altres  coses. Això enforteix el llenguatge basat en relació amb els desitjos i  necessitats, que és un del llenguatge més crucial per desenvolupar en joves  alumnes. Com podeu imaginar, una vegada hem tret el berenar, ni un nen té  massa vergonya per obrir la boca! 

• Això està seguit per una activitat dissenyada per involucrar els estudiants en  el control 

pràctica lingüística de l'enfocament del dia. Això normalment té lloc a la  catifa i el professor/a ajuda als alumnes perquè amb èxit i independència  facin ús de la gramàtica ensenyat abans del berenar.

• Els alumnes seguidament s'ajunten a la taula per practicar l'anglès escrit i  llegit junts. Aquestes tasques són depenent al nivell, incrementalment  augmentant de les tasques en què es dediquen els estudiants de menor edat.  Nosaltres trobem que els alumnes no reticent a llegir i escriure d'aquesta  manera, perquè el contingut és dissenyat per nosaltres i és rellevant al tòpic  del dia en una via sense costures. Les activitats completades aquí són  guardades en llibrets i al final d'un cicle de tòpics, cada quatre setmanes els  nens s'ho enduen a cas. D'aquesta manera, els pares junt amb els alumnes  poden mirar el que s'ha après i ensenyat i els pares poden reenfocar  l'aprenentatge i compartir en el que els seus fills han fet. 

• L'última part de la classe consisteix a fer algun tipus d'activitat manual per  reenfocar el llenguatge i la gramàtica que s'ha après durant la classe.  Normalment cuinem, fem manualitats, teatre, jocs, excursions i més. Els  alumnes generalment creen alguna cosa per endur-s'ho a casa al final de la  sessió. 

Bigs (grans 5è/6è) 

• L'estructura d'aquestes classes és el següent: 

• Per aquest grup d'edats, la sessió normalment comença amb un nom grupal,  a on llenguatge natural pot ser adquirit i connectar amb el professor/a i com  a grup pot estar prioritzat. El grup també tindrà un "xat" i podran parlar de  coses d'interès dels alumnes a més de poder comentar o preguntar sobre les  sessions. A aquesta edat, els alumnes estan bastant motivats a aprofitar de  les sessions i parlar més angles com possible. Aquests grups els hi agraden  tenir un xat i l'aprofiten del màxim. De vegades els alumnes els hi agrada  compartir coses que estan passant en les seves vides i de vegades els hi  agraden discutir sobre tòpics que troben interessant. El professor/a índica  l'ús de l'anglès 'natural' i els dona suport en ser valents en provar noves  estructures i vocabulari desconegut. 

• 'Circle time' (temps en rodona) segueix per revisar tòpics específics de  gramàtica ensenyada durant la sessió de la setmana anterior. 

• El tòpic de la sessió del dia és introduïda d'una manera dinàmica. Omès per  desxifrar frases, discutir una imatge, objectes ocults, 20 preguntes o un  videoclip. 

• L'aprenentatge de llenguatge nou té lloc durant tota la classe, però, sempre hi ha un període de focus extensiu per ensenyat la gramàtica i el vocabulari  del dia d'una manera divertida i motivadora, fent que el contingut sigui el  més rellevant a la vida dels nens com possible. 

• Això va seguit per 10-15 minuts d'aprenentatge en focus usant un llibre.  Hem trobat que això permeti als estudiants controlar millor el seu propi  aprenentatge d'idiomes, i el fa estudiar per a exàmens escolars una mica  més fàcils, com que existeix un vincle clar entre el camí d'entrada de l'anglès  que s'ensenya a les escoles i la forma en què es desenvolupa el llibre. Seguidament, es fa una atura per berenar i oferim fruita, pa, i varies altres  coses als nens. Això enforteix el llenguatge basat en relació amb els desitjos i  necessitats, que és el llenguatge més crucial per desplegar en joves 

aprenents. Això també crea una encantadora atmosfera informal a l'aula, on  el grup "trenca el pa" i junts són més capaços de veure l'espai com un club  divertit, no classes avorrides d'anglès! 

• Seguidament, fem una activitat dissenyada per involucrar els estudiants en  la pràctica lingüística del dia. Això normalment té lloc a la catifa i el  professor/a ajuda els estudiants a utilitzar amb èxit i de manera  independent i entendre la gramàtica ensenyada abans del berenar. 

• Seguidament, els alumnes s'ajunten a la taula per practicar l'anglès llegit i  escrit junts. Aquestes tasques són depenent a nivell, pujant 

incrementalment de les tasques en les quals participen els joves estudiants.  Nosaltres hem trobat que els alumnes no és reticent a llegir i escriure  d'aquesta manera, perquè el contingut està dissenyat per nosaltres, i refereix  al tema del dia d'una manera perfecta. Les activitats completades aquí són  guardades en un llibret i al final del cicle d'un tòpic, cada quatre setmanes  els nens s'ho enduen a casa per compartir amb els parents el que han estat  fent i aprenent. 

• L'última part de la classe consisteix a fer algun tipus d'activitat manual per  reenfocar el llenguatge i la gramàtica que han après en la classe.  Normalment cuinem, fem manualitats, teatre, jocs, excursions i més. Els  alumnes generalment creen alguna cosa per endur-s'ho a casa al final de la  sessió. 

B1 LEVEL - PET (B1 nivell - PET) 

• Per aquest grup d'edat, la sessió sempre comença amb un joc grupal  específic per practicar llenguatge particular. Això admet un ajustament suau  per poder-se climatitzar a la classe mentre revisem llenguatge clau. 

• 'Circle time' (temps en rodona) segueix, implicant passar llista i fent  preguntes als alumnes per revisar els tòpics de la sessió prèvia. Això sempre  es fa d'una manera centrada en el nen així la resposta de les preguntes  potser natural i fluida. 

Es revisa els deures i preguntes i dubtes del tema es resolen. 

• El tòpic del dia és seguidament introduïda d'una manera dinàmica. Omès  per desxifrar frases, discutir una imatge, objectes ocults, 20 preguntes o un  videoclip. 

• Seguidament, hi ha o bé un passatge per llegir, o un vídeo per veure la  connexió al tema 

que estarà cobert en la classe. Això permet ensenyar el vocabulari de  manera 'natural' mentre mantinguin una connexió amb el tòpic del dia. 

• La gramàtica sempre s'ensenya 'in vivo' que vol dir que està descoberta dins  d'un text o vídeo o el discurs del professor/a. llavoren es discuteix i analitza  per ajudar que els alumnes tinguin una comprensió general del punt  gramatical. 

Practica controlada típicament segueix, implicant l'ús de pissarres petites o  altres materials per motivar que els nens facin ús del llenguatge en un 

paràmetre de suport sense pressió. 

• Això està seguit per 10-15 minuts d'aprenentatge en focus usant un llibre.  Hem trobat que això permeti als estudiants controlar millor el seu propi  aprenentatge d'idiomes, i el fa estudiar per a exàmens escolars una mica  més fàcils, com que existeix un vincle clar entre el camí d'entrada de l'anglès  que s'ensenya a les escoles i la forma en què es desenvolupa el llibre. 

• Seguidament, es fa una atura per berenar i oferim fruita, pa, i varies altres  coses als nens. Això enforteix el llenguatge basat en relació amb els desitjos i  necessitats, que és el llenguatge més crucial per desplegar en joves  aprenents. Això també crea una encantadora atmosfera informal a l'aula, on  el grup "trenca el pa" junts i son més capaços de veure l'espai com un club  divertit, no classes avorrides d'anglès! 

• Això està seguit per una activitat dissenyada per involucrar els estudiants en  'free language practice' (pràctica de llenguatge lliure) pel focus del dia.  Aquesta activitat normalment té lloc a la catifa i el professor/a ajuda els  estudiants a utilitzar amb èxit i de manera independent i entendre la  gramàtica ensenyada abans del berenar. Això pot implicar preparar un petit  discurs, o usar el llenguatge en una competició o bé fer tasques d'escriptura  creativa, com, per exemple un postal per un company. 

• Mentre no obliguem als alumnes per fer els deures, perquè creiem que la  motivació és la clau per aprendre, sí que recomanem que ho facin, de tal  manera aprofiten del que s'hi ha après i ho practiquen una mica a casa.

B2 level.jpg

B2 LEVEL - FCE (nivell B2 - FCE) 

• L'estructura d'aquestes classes és el següent: 

• Per aquest grup d'edats, la sessió sempre comença amb un joc grupal  específic per posar en pràctica llenguatge particular. Això permet un  ajustament suau perquè es puguin climatitzar a la classe mentre revisem  llenguatge clau. 

• 'Circle time' segueix, i es passa llista i es fan preguntes als alumnes per  repassar i revisar el que es va fer en la darrera sessió. Pràctica de la part  parlat de l'examen de la FCE es fa normalment d'una manera informal que  permet als nens familiaritzar-se amb preguntat i responent preguntes i  donant les seves opinions sobre temes relatables en un espai còmode i amb  confiança. Això sempre es fa d'una manera amistosa perquè l'idioma pugui  ser natural i fluid. 

• Es revisa els deures i es resolen tots els dubtes i preguntes que hi pot haver  de l'apartat. 

• El tòpic del dia és seguidament introduïda d'una manera dinàmica. Omès  per desxifrar frases, discutir una imatge, objectes ocults, 20 preguntes o un  videoclip. 

Seguidament, hi ha o bé un passatge per llegir, o un vídeo per veure la  connexió al tema 

que estarà cobert en la classe. Això permet ensenyar el vocabulari de  manera 'natural' mentre mantinguin una connexió amb l'apartat o tòpic del 

dia. 

• La gramàtica sempre s'ensenya 'in vivo' que vol dir que està descoberta dins  d'un text o vídeo o el discurs del professor/a. Després es discuteix i analitza  per ajudar que els alumnes tinguin una comprensió general del punt  gramatical. Sempre està connectat amb la tasca de FCE del dia. Practica controlada típicament segueix, implicant l'ús de pissarres petites o  altres materials per motivar que els nens facin ús del llenguatge en un  paràmetre de suport sense 

pressió. 

• Això està seguit per 10-15 minuts de pràctica en focus del FCE usant els  llibres. No només hem trobat que això permet als alumnes controlar millor el  seu propi aprenentatge d'idiomes, sinó també ajuda a familiaritzar-se amb el  'FCE exam format'. Altres pràctiques de llibre inclouen 'verb frases', tasques  d'escriptura, enllaçar paraules, col·locacions i frases útils de parlar. Seguidament, es fa una atura per berenar i oferim fruita, pa, i varies altres  coses als nens. Això enforteix el llenguatge basat en relació amb els desitjos i  necessitats, que és el llenguatge més crucial per desenvolupar en joves  aprenents. Això també crea una encantadora atmosfera informal a l'aula, on  el grup "trenca el pa" junts i són més capaços de veure l'espai com un club  divertit, no classes avorrides d'anglès! 

• Seguidament, ve una activitat dissenyada per involucrar els estudiants en  'free language practice' (pràctica de llenguatge lliure) pel focus del dia. Això  normalment té lloc a la catifa i el professor/a ajuda els estudiants a utilitzar  amb èxit i de manera independent i entendre la gramàtica ensenyada abans  del berenar. Això pot implicar fer tasques de FCE de parlar o escriure, usar  el llenguatge d'una manera competitiva, un joc, o fer tasques d'escriptura  creativa com una postal, i més. 

• Mentre no obliguem als alumnes per fer els deures, perquè creiem que la  motivació és la clau per aprendre, sí que recomanem que ho facin, de tal  manera aprofiten del que s'hi ha après i ho practiquen a casa. Com més  practiquen, més aviat estaran preparats per fer el seu examen.

bottom of page